fbpx Web Interstitial Ad
新城健康+

小便變色係警號!媽媽成乙型肝炎帶菌者幫BB做一件事即免疫|養和醫院腸胃肝臟科專科醫生徐成智

治未病-疾病資訊-醫療專科-養和醫院-乙型肝炎

乙型肝炎患者需要用藥物控制病情,減低演變成肝衰竭和肝癌的風險,但傳統的乙型肝炎藥物可能會嚴重損害腎臟,醫學界有什麼乙型肝炎新療法,能盡量避免損害正常器官?

主持:今天邀請到養和醫院腸胃肝臟科專科醫生徐成智醫生,解構乙型肝炎新療法。原來香港大概有54萬乙型肝炎患者,他們是否知道自己是乙型肝炎帶菌者?

治未病-疾病資訊-醫療專科-養和醫院-乙型肝炎