fbpx Web Interstitial Ad
新城健康+

流感 針開始打啦!打完新冠疫苗至少隔14日

流感 高峰期就快嚟,又係時候打 流感 針! 流感 一般在一月至三月/四月及七月至八月較為常見,而每年 流感 高峰期發在12月底或1月初開始。有專家指出,鑑於去年冬季沒太多 流感 個案,市民的 流感 抗體水平很低,若不幸出現爆發情況,後果不堪。2021/22「政府防疫注射計劃」現已展開,接種 流感 及新冠疫苗刻不容緩。

流感