fbpx Web Interstitial Ad
新城健康+

男士 Gel頭 不傷頭皮 女朋友都可以幫男仔Gel頭!︱Oppa 囡囡 Night Night Friend – Oppa Power Up

對於男士來說, 頭髮的造型非常影響男士的形象。不想一失手變成宅男或MK仔?其實幾個簡單的步驟就可以Gel好頭,不過其實頭皮的健康同樣重要。第一次的Meiling都成功幫啟泰Gel頭,女朋友們快掌握以下幾個小技巧, 不傷頭皮 下幫男朋友Gel個靚頭!