fbpx Web Interstitial Ad
新城健康+
明火KOL
10大識煮有營‧ 明火KOL

原隻龍蝦包配羅馬生菜沙律

冠軍得獎者
Cheung Ho Ching, Ronald

魚羊爭鮮

最有「營」菜式及擺盤設計獎
Lam Wing Yin, Carlina

醉威薑蔥煮花膠生蠔配米粉餅

最佳煮食KOL造型獎
Yip Chun Hing

流金粒燴白豆腐

Chan Sze Yau, Kazel

帶子伴粟米南瓜蓉

Chuang Ching Man

冠名贊助

主辦

鳴謝

贊助